ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Εταιρεία παροχής οικονομικών
υπηρεσιών και λογισμικού.

Financial Services & Software

Η ομάδα της RAPID αποτελείται από στελέχη που με επιτυχία έχουν ασκήσει τα διευθυντικά τους καθήκοντα στις μεγαλύτερες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις, με τεράστια εμπειρία τόσο σε ζητήματα λογιστικής, φοροτεχνικής και μηχανογραφικής υποστήριξης, χρηματοοικονομικής διαχείρισης, εταιρικών πράξεων-διαδικασιών, τραπεζικών σχέσεων και επιχορηγήσεων, όσο και στα πεδία του tax-optimization και φορολογικής κατοικίας σε ένα μεγάλο αριθμό χωρών, εντός και εκτός ΕΕ.

Διαβάστε περισσότερα 

Οι εφαρμογές λογισμικού και οι υπηρεσίες της RAPID χρησιμοποιούνται από περισσότερες από 100 εταιρείες στην Ελλάδα.

CRITICAL SOLUTION GROUP

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η RAPID εγγυάται υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες υπηρεσίες για το σύνολο των χρηματοοικονομικών αναγκών σας…

Περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ & HR

Σύνταξη οργανογραμμάτων, κανονισμών λειτουργίας, Σύνταξη διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου….

Περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ

Σχεδιασμός και συμβουλευτική για την ελαχιστοποίηση της φορολογικής επιβάρυνσης, Απόκτηση φορολογικής κατοικίας…

Περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Συμμετοχή στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, Συμμετοχή στην αποτίμηση εταιρειών και επιχειρηματικών σχεδίων…

Περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Κατάρτιση συμβάσεων με πελάτες και προμηθευτές, Συγχωνεύσεις, εξαγορές, μετατροπές, μεταβιβάσεις…

Περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΔΟ-ΟΜΙΛΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Σύνταξη φακέλου τεκμηρίωσης ενδο-ομιλικών συναλλαγών, Κατάρτιση και υποβολή ετήσιων καταστάσεων…

Περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Σχεδιασμός και υλοποίηση λύσεων back up, Μηχανογραφική και ηλεκτρονική ασφάλεια, Εγκατάσταση και παραμετροποίηση…

Περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαχείριση ή και επίβλεψη των καταχωρήσεων στον κατάλληλο λογαριασμό με κατανομή στα απαραίτητα κέντρα κόστους.

Περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ RAPID

Τα πρωτότυπα software applications που έχει αναπτύξει η ίδια η RAPID έχουν αναδειχθεί ως οι κορυφαίες λύσεις τόσο σε επίπεδο…

Περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ελάτε σε επαφή μαζί μας