ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ & HR

ypiresies parakolouthisis logistiriou
  • Σύνταξη οργανογραμμάτων, κανονισμών λειτουργίας.
  • Σύνταξη διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου.
  • Διαχείριση μισθοδοσίας, προσλήψεων, απολύσεων.
  • Σύνταξη και υποβολή προγραμμάτων εργασίας.
  • Σύνταξη Α.Π.Δ. και Δηλώσεων Φ.Μ.Υ.
  • Επιμέλεια επιχορηγήσεων.