ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ypiresies parakolouthisis logistiriou
  • Κατάρτιση συμβάσεων με πελάτες και προμηθευτές.
  • Συγχωνεύσεις, εξαγορές, μετατροπές, μεταβιβάσεις.
  • Σύσταση εταιρειών, σύνταξη καταστατικών, εγγραφές Γ.Ε.Μ.Η.
  • Έκδοση πιστοποιητικών.