ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ

ypiresies parakolouthisis logistiriou
 • Σχεδιασμός και συμβουλευτική για την ελαχιστοποίηση της φορολογικής επιβάρυνσης.
 • Απόκτηση φορολογικής κατοικίας.
 • Σύσταση εταιρειών στο εξωτερικό (εντός και εκτός Ε.Ε.).
 • Παροχή υπηρεσιών διευθυντού, γραμματείας, nominee shareholder.
 • Παροχή υπηρεσιών καθημερινής λογιστικής υποστήριξης και ετήσιου ελέγχου (Audit).
 • Υπηρεσίες Λογιστικής & Φοροτεχνικής Υποστήριξης
 • Κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων με ΕΓΛΣ, ΔΛΠ και Νέα ΕΛΠ.
 • Εφαρμογή Νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.
 • Κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
 • Εγκατάσταση, οργάνωση, αναδιοργάνωση & επίβλεψη λογιστηρίων.
 • Πλήρης κάλυψη εταιρικών και προσωπικών φορολογικών υποχρεώσεων.
 • Εξωτερική λογιστική υποστήριξη.