ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η RAPID εγγυάται υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες υπηρεσίες για το σύνολο των χρηματοοικονομικών αναγκών σας.

  • Υπηρεσίες Λογιστικής & Φοροτεχνικής Υποστήριξης
  • Κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων με ΕΓΛΣ, ΔΛΠ και Νέα ΕΛΠ.
  • Εφαρμογή Νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.
  • Κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
  • Εγκατάσταση, οργάνωση, αναδιοργάνωση & επίβλεψη λογιστηρίων.
  • Πλήρης κάλυψη εταιρικών και προσωπικών φορολογικών υποχρεώσεων.
  • Εξωτερική λογιστική υποστήριξη.