ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ypiresies parakolouthisis logistiriou
  • Συμμετοχή στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων.
  • Συμμετοχή στην αποτίμηση εταιρειών και επιχειρηματικών σχεδίων.
  • Προγραμματισμός και παρακολούθηση χρηματικών ροών.
  • Σύνταξη προϋπολογισμών και παρακολούθηση αποτελεσμάτων & αποκλίσεων.