ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

  • Παραγωγή ισοζυγίων στον σωστό χρόνο.
  • Διεκπεραίωση φορολογικών και ασφαλιστικών θεμάτων.
  • Σχηματισμός οικονομικών αποτελεσμάτων  και ισολογισμών.
  • Έλεγχος αποθεμάτων και απογραφών.

Οι εργασίες μπορούν να γίνονται από στελέχη της Rapid ή και απομακρυσμένα .